CHINESE YUAN / NEW ZEALAND DOLLAR

CNYNZD IDC
CNYNZD
CHINESE YUAN / NEW ZEALAND DOLLAR IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

CNYNZD Biểu đồ Ngoại hối