Hợp đồng tương lai Vàng

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Hợp đồng tương lai Vàng

Thời hạn
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
GCV2023GOLD FUTURES (OCT 2023)
2023-10-271848.1−0.66%−12.31872.31846.0
Bán Mạnh
GCZ2023GOLD FUTURES (DEC 2023)
2023-12-271866.1−0.67%−12.51896.71862.3
Bán Mạnh
GCG2024GOLD FUTURES (FEB 2024)
2024-02-271885.4−0.66%−12.61915.91881.5
Bán Mạnh
GCJ2024GOLD FUTURES (APR 2024)
2024-04-261904.0−0.66%−12.61933.91900.4
Bán Mạnh
GCM2024GOLD FUTURES (JUN 2024)
2024-06-261923.2−0.65%−12.61950.01920.0
Bán Mạnh
GCQ2024GOLD FUTURES (AUG 2024)
2024-08-281941.3−0.67%−13.01972.31937.6
Bán Mạnh
GCV2024GOLD FUTURES (OCT 2024)
2024-10-291959.1−0.67%−13.21977.81959.1
Bán Mạnh
GCZ2024GOLD FUTURES (DEC 2024)
2024-12-271977.1−0.67%−13.32007.01975.0
Bán Mạnh
GCG2025GOLD FUTURES (FEB 2025)
2025-02-261995.0−0.67%−13.41995.01995.0
Bán Mạnh
GCJ2025GOLD FUTURES (APR 2025)
2025-04-282011.5−0.67%−13.62011.52011.5
Bán Mạnh
GCM2025GOLD FUTURES (JUN 2025)
2025-06-262028.8−0.69%−14.02028.82028.8
Bán Mạnh
GCZ2025GOLD FUTURES (DEC 2025)
2025-12-292074.9−0.67%−14.02074.92074.9
Bán Mạnh
GCM2026GOLD FUTURES (JUN 2026)
2026-06-262116.6−0.66%−14.02116.62116.6
Bán
GCZ2026GOLD FUTURES (DEC 2026)
2026-12-292165.9−0.64%−14.02165.92165.9
Bán
GCM2027GOLD FUTURES (JUN 2027)
2027-06-282181.7−0.64%−14.02181.72181.7
Bán
GCZ2027GOLD FUTURES (DEC 2027)
2027-12-292205.4−0.63%−14.02205.42205.4
Bán
GCM2028GOLD FUTURES (JUN 2028)
2028-06-282217.1−0.63%−14.02217.12217.1
Bán
GCZ2028GOLD FUTURES (DEC 2028)
2028-12-272236.6−0.62%−14.02236.62236.6
Bán
GCM2029GOLD FUTURES (JUN 2029)
2029-06-272248.3−0.62%−14.02248.32248.3
Bán