COMP / TetherUS

COMPUSDT BINANCE
COMPUSDT
COMP / TetherUS BINANCE
 
Không có giao dịch

COMP / TetherUS Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà COMP / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử COMP / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCOMPUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol chg %, 24h
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
COMPUSDTCOMPOUND / TETHERWOONETWORK51.93−7.38%173.14%56.2550.57147.696K
Bán Mạnh
COMPUSDTCOMP / TetherUSBINANCE51.98−7.20%218.99%56.2450.45128.026K
Bán Mạnh
COMPUSDTCOMPUSDT Perpetual ContractBYBIT51.85−7.33%233.51%56.2050.4056.711K
Bán Mạnh
COMPUSDTCompound / Tether OmniHITBTC51.954−7.25%98.93%56.21250.55450.694K
Bán Mạnh
COMPUSDTCompound Token / USD TetherFTX51.93−7.37%49.97%56.1250.7441.275K
Bán Mạnh
COMPUSDTCompound / Tether USWHITEBIT51.97−7.26%114.53%56.2450.4524.407K
Bán Mạnh
COMPUSDTCOMP / TETHERBINGX51.990.68%228.03%52.6451.0618.145K
Bán Mạnh
COMPUSDTCOMP / USDT Spot Trading PairPHEMEX51.90−7.47%251.17%56.2850.3712.823K
Bán Mạnh
COMPUSDTCompound/TetherOKX52.000.64%203.63%52.6651.035.267K
Bán Mạnh
COMPUSDTCompound / TetherKUCOIN51.92−7.22%145.97%56.2550.344.625K
Bán Mạnh
COMPUSDTCOMPUSDT SPOTBITGET51.970.58%15.08%52.6651.071.288K
Bán Mạnh
COMPUSDTCompound/TetherGATEIO51.861−7.39%147.67%56.06050.612912
Bán Mạnh
COMPUSDTCOMP / TetherUSBINANCEUS52.06−7.04%281.95%55.9850.85521
Bán Mạnh
COMPUSDTCOMPOUND / TETHERCOINEX51.77−7.37%158.01%56.2650.25374
Bán Mạnh
COMPUSDTCompound / Tether USDHUOBI51.850.25%92.20%52.6351.03295
Bán Mạnh
COMPUSDTCompound / TetherBITTREX51.82600000−7.61%1088.40%54.1260000051.02200000171
Bán Mạnh