COMP / TETHER Standard Futures

COMPUSDTBINGX
COMPUSDT
COMP / TETHER Standard FuturesBINGX
 
Không có giao dịch

COMP / TETHER Standard Futures Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà COMP / TETHER Standard Futures được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử COMP / TETHER Standard Futures trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCOMPUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
COMPUSDTCOMP / TetherUSBINANCE51.830.37%4.091M−14.72%51.9151.191.661K
Mua
COMPUSDTCompound/TetherOKX51.850.25%1.446M4.75%51.9351.24527
Mua
COMPUSDTCompound / Tether OmniHITBTC51.6960.18%1.44M8.19%51.69651.113538
Mua
COMPUSDTCOMPUSDT SPOTBITGET51.830.35%503.151K56.06%51.9351.22248
Mua
COMPUSDTCOMP / USDT Spot Trading PairPHEMEX51.830.31%406.181K−15.49%51.9251.19168
Mua
COMPUSDTCompound / Tether USWHITEBIT51.830.35%304.252K45.02%51.8951.22159
Mua
COMPUSDTCompound / Tether USDHUOBI51.83−2.98%283.405K−13.65%53.8950.362.112K
Mua
COMPUSDTCompound / TetherKUCOIN51.880.43%274.863K35.19%51.9051.1546
Mua
COMPUSDTCOMPOUND/TETHERUSBITRUE51.82−3.00%227.546K−21.85%53.8350.491.543K
Mua
COMPUSDTCompound / TetherMEXC51.860−2.85%105.898K−22.56%53.75550.321749
Bán Mạnh
COMPUSDTCompound/TetherGATEIO51.8600.44%34.994K−24.00%51.86051.18111
Mua
COMPUSDTCOMP / TetherUSBINANCEUS51.731.43%30.948K31.56%51.7351.541
Mua
COMPUSDTCOMPOUND / TETHERCOINEX51.910.82%15.3K21.29%51.9151.114
Mua
COMPUSDTCompound / TetherBITTREX51.427000000.98%1.266K−42.83%51.4270000051.022000003
Mua
COMPUSDTCompound Governance Token / Tether USDPOLONIEX51.53−7.22%200933.11%56.0251.534
Mua
COMPUSDTCOMP / TETHER Standard FuturesBINGX51.85−2.90%53.8550.2512.091K
Mua
COMPUSDTCOMPOUND / TETHERWOONETWORK51.840.35%51.9251.182.31K
Mua