Cronos/Bitcoin

CROBTCOKX
CROBTC
Cronos/BitcoinOKX
 
Không có giao dịch

Cronos/Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Cronos/Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Cronos/Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCROBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
CROBTCCronos/BitcoinOKX0.00000350−0.57%135.033K−83.30%0.000003540.000003501.319M
Bán
CROBTCCronos / BitcoinBITTREX0.00000352−1.12%31.696K−38.94%0.000003620.00000342388.77K
Theo dõi
CROBTCCrypto.com Coin / BitcoinKUCOIN0.000003510−0.40%23.884K2.71%0.0000035400.000003470249.954K
Bán
CROBTCCronos / BTCUPBIT0.000003500−1.13%4.549K−6.25%0.0000036000.00000349053.139K
Bán