EUROGAS INTERNATIONAL INC

EI CSE
EI
EUROGAS INTERNATIONAL INC CSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

EI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của EUROGAS INTERNATIONAL INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EI là 466.583k CAD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu