TALMORA DIAMOND INC

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TAI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TALMORA DIAMOND INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TAI là 1.484M CAD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬