Brent Oil
OIL_BRENT Currency.com

OIL_BRENT
Brent Oil Currency.com
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

OIL_BRENT Biểu đồ

Tin tức