CVP / TetherUS

CVPUSDT BINANCE
CVPUSDT
CVP / TetherUS BINANCE
 
Không có giao dịch

CVP / TetherUS Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà CVP / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử CVP / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCVPUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol chg %, 24h
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
CVPUSDTCVP / TetherUSBINANCE0.4260−5.27%−7.61%−0.02370.45230.42301.905M
Theo dõi
CVPUSDTPowerPool / Tether USWHITEBIT0.4259−5.12%25.77%−0.02300.45140.4236172.885K
Theo dõi
CVPUSDTCVP / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.42558−5.54%4.89%−0.024970.453360.42313153.133K
Theo dõi
CVPUSDTPowerPool/TetherGATEIO0.42690−4.75%−2.63%−0.021270.451800.4250069.949K
Theo dõi
CVPUSDTPowerPool/TetherOKX0.426−0.93%12.19%−0.0040.4300.42534.531K
Theo dõi
CVPUSDTPOWERPOOL / TETHERCOINEX0.428467−4.39%−35.13%−0.0196670.4528700.4268577.35K
Theo dõi
CVPUSDTPowerpool Concentrated Voting Power / Tether USDHUOBI0.4255−0.79%16.61%−0.00340.42940.42496.464K
Theo dõi
CVPUSDTPowerPool Concentrated Vot Power / Tether USDPOLONIEX0.4174000036.38%1541.39%0.111352500.417400000.3061000054
Mua
CVPUSDTPowerPool / TetherHITBTC0.30961−15.36%−0.056200.309610.3096016
Bán Mạnh