DAI

DAIUSD BITSTAMP
DAIUSD
DAI BITSTAMP
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

DAI Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà DAI được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử DAI trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaDAI dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
DAIUSDCDai / USD Coin ERC20 ChainHITBTC0.99967049−0.00%3.59M144.88%0.999793460.999459333.279M
Bán Mạnh
DAIUSDDai / United States DollarCOINBASE0.99980.00%2.074M285.36%1.00010.99041.91M
Bán Mạnh
DAIUSDTDai / Tether USWHITEBIT0.99930.06%1.189M9.99%0.99950.9980871.955K
Theo dõi
DAIEURDAI / EuroKRAKEN1.01960−0.15%1.091M748.53%1.024671.01498982.232K
Mua
DAIUSDDAI / U. S. DollarKRAKEN0.99899−0.10%1.059M107.49%1.000050.99520892.592K
Bán Mạnh
DAIUSDDai / USDFTX0.9995−0.03%487.534K1102.65%1.00000.9992472.925K
Bán Mạnh
DAIUSDTDAI / Tether USDKRAKEN0.99970−0.03%282.298K297.46%1.000030.99769181.72K
Mua
DAIUSDDAI / U.S. DollarGEMINI1.0002800.03%237.094K628.77%1.0009800.999380226.594K
Sức mua mạnh
DAIKRWDAI / South Korean WonBITHUMB1442.0000−0.83%136.968K−13.03%1457.00001442.000057.596K
Mua
DAIUSDTDai / USD TetherFTX0.9993−0.04%33.013K221.27%0.99990.998629.471K
Bán Mạnh
DAIUSDDAI / DollarBITFINEX1.00020000−0.08%18.682K793.06%1.001000000.9982000018.192K
Bán
DAIUSDDAI / U.S. dollarBITSTAMP0.99997−0.00%18.339K1186.94%1.000260.9816318.399K
Mua
DAIUSDDAI / USDBINANCEUS0.9991−0.06%16.392K72.24%1.00010.999116.33K
Bán Mạnh
DAIUSDTDAI / TETHERCOINEX0.99810.00%7.63K−22.35%0.99820.99802.874K
Mua
DAIUSDDai / US DollarOKCOIN0.9993−0.04%6.92K−82.57%1.00020.99936.43K
Bán Mạnh
DAIBRLDai / Brazilian RealMERCADO5.18−3.99%6.701K8338.55%5.405.166.807K
Bán Mạnh
DAIUSDDAI / US DollarBITTREX0.997976760.13%4.977K0.32%0.997976760.9979767616
Bán
DAIBTCDai / BTCUPBIT0.000050810−2.72%4.735K948.59%0.0000526100.0000508104.754K
Theo dõi
DAIUSDTDAI / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.998570.04%2.846K19.52%0.999310.997812.159K
Bán Mạnh
DAIETHDAI / EthereumBITFINEX0.00075353−3.79%1.538K13.95%0.000789760.000751951.059K
Mua
DAIBTCDAI / BitcoinBITFINEX0.00005100−2.86%1.014K−70.88%0.000052590.00005100737
Theo dõi
DAIETHDAI / EthereumBITTREX0.000755380.88%5072429.21%0.000755380.00072863493
Mua
DAIBTCDAI / BitcoinBITTREX0.00005126−2.60%296107.62%0.000052000.00005126239
Theo dõi
DAIUSDTDAI / TetherBITTREX1.000000000.22%227180.31%1.000000001.0000000046
Mua
DAIUSDCDAI / USDC Spot Trading PairPHEMEX1.0021−0.04%18190.31%1.00290.9948122
Sức mua mạnh
DAIUSDTDAI / TETHERWOONETWORK0.9998−0.01%1.00020.99972.495M
Theo dõi
DAIUSDTDAI / TetherMEXC0.9995−0.01%0.99960.99944.028K