DASH

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
299.07MUSD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
493.196MUSD
Khối lượng giao dịch
35.81MUSD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
Cao nhất mọi thời điểm
1625.000USD
Nguồn cung lưu hành
11.461M
Nguồn cung tối đa
18.9M
Tổng nguồn cung
11.461M

Giới thiệu về DASH

Danh mục
DAO
Trang web
Mã nguồn
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng

Dash là một altcoin được phân tách từ giao thức Bitcoin vào năm 2014. Ban đầu có tên là XCoin, nó được đổi tên thành Darkcoin sau đó là Dash và có mã là DASH - điều này không nên nhầm lẫn với tiền điện tử riêng Dashcoin (DSH).

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Danh sách theo dõi chọn lọc làm nổi bật DASHUSD.