DASH

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch DASH

Các thị trường nơi mà DASH được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử DASH trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaDASH dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
DASHUSDT.PDash / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE30.24+0.10%6.222M−35.04%30.5030.0249.506K
Mua
DASHUSDTDash / TetherUSBINANCE30.23+0.13%1.481M−42.31%30.4830.038.94K
Mua
DASHUSDTDash / TetherKUCOIN30.25+0.20%318.916K+0.61%30.4730.03917
Mua
DASHUSDTDASH / USDT Spot Trading PairPHEMEX30.24+0.20%180.281K−35.44%30.4930.031.169K
Mua
DASHUSDTDash / Tether OmniHITBTC30.2456+0.23%146.409K−3.70%30.448030.02811.253K
Mua
DASHUSDDash / United States DollarCOINBASE30.29+0.36%143.076K−55.27%30.4830.06318
Mua
DASHBTCDash / BitcoinKUCOIN0.000798−0.25%126.764K+783.08%0.0008040.000796141
Bán
DASHUSDTDASH / USDTMEXC30.22+0.17%107.638K−40.83%30.4830.011.6K
Mua
DASHBTCDash / BitcoinBINANCE0.000793−1.00%95.855K−29.93%0.0008080.0007931.209K
Bán
DASHUSDDash / US DollarBINANCE30.253505+0.14%86.731K−33.88%30.81430030.0699101.209K
Mua
DASHUSDDASH / U. S. DollarKRAKEN30.346+0.59%60.218K+11.60%30.47030.120146
Mua
DASHBTCDash / BitcoinEXMO0.00079294−0.92%41.19K+2.46%0.000814240.00077001303
Bán
DASHUSDTDash / Tether USWHITEBIT30.27+1.41%40.554K−41.53%30.5630.0233
Mua
DASHBTCDASH / BTCMEXC0.0007962−0.55%33.667K−4.02%0.00080520.0007929328
Bán
DASHUSDTDash / TetherEXMO30.20+0.80%22.661K−38.04%30.2029.7286
Mua
DASHBTCDASH / BitcoinKRAKEN0.000797−0.50%19.319K−79.56%0.0008020.000796503
Bán
DASHEURDASH / EuroKRAKEN27.850+0.65%12.718K−70.91%27.90227.60617
Mua
DASHRUBDash / Russian RubleEXMO2680.95−0.26%11.38K−5.12%2689.732651.6692
Bán
DSHUSDDash / DollarBITFINEX30.34+0.69%10.152K−77.50%30.4530.0514
Mua
DASHUSDTDASH / TETHERCOINEX30.2690+0.34%7.215K−54.12%30.432129.904340
Mua
DASHBTCDash / BitcoinHITBTC0.000797+1.01%5.446K−9.10%0.0008000.000791117
Bán
DASHUSDDash / US DollarHITBTC30.123157+0.78%5.428K−3.62%30.22051329.867414117
Theo dõi
DASHETHDash / EthereumKUCOIN0.01450−1.49%4.855K−40.78%0.014600.014500
Bán
DASHUSDTDash / Tether USDPOLONIEX30.40+1.10%4.627K+507.20%30.4030.078
Mua
DASHETHDash / EthereumBINANCE0.01445−1.70%3.715K−45.79%0.014660.0144533
Bán Mạnh
DASHBTCDASH / BITCOINCOINEX0.00079873+1.09%3.282K−41.17%0.000810730.0007900125
Bán
DASHUSDCDASH / USD COINCOINEX30.3438+0.60%2.906K+3.52%30.343830.086623
Mua
DSHBTCDash / BitcoinBITFINEX0.000799+0.35%2.291K−70.22%0.0008010.0007991
Bán
DASHBTCDash / BitcoinBITTREX0.00079642+2.27%2K−23.43%0.000796420.000796420
Bán
DASHBTCDash / BitcoinPOLONIEX0.000800+0.38%993−22.97%0.0008000.0008003
Bán
DASHUSDDash / US DollarPOLONIEX30.186800+0.21%862−26.12%30.18680030.1868003
Theo dõi
DASHUSDTDash / TetherBITTREX30.86127645+3.68%844+54.02%30.8612764530.121898518
Mua
DASHETHDash / EthereumHITBTC0.014453−1.64%718−42.96%0.0147230.0144533
Bán Mạnh
DASHUSDDash / US DollarBITTREX30.44239256+1.66%524+17.22%30.4423925630.442392564
Bán
DASHUSDTDash / TetherUSBINANCEUS29.99−2.12%229−46.39%30.9129.995
Theo dõi
DASHUSDCDash / USD CoinPOLONIEX30.07−2.40%180+0.34%30.0730.023
Bán
DASHINRDash / Indian RupeeBITBNS3450.00+21.95%58+819.82%3450.002900.001
Mua
DASHBTCDash / BitcoinCOINBASE0.000793−0.38%55−88.36%0.0008010.0007931
Bán
DASHKCSDash / KuCoin TokenKUCOIN3.7452−0.45%3.82083.73052
Bán
DASHUSDT.PDASH / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC30.25+0.20%30.5030.03896.54K
Mua