EMAAR PROPERTIES

EMAAR DFM
EMAAR
EMAAR PROPERTIES DFM
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính EMAAR

Tóm tắt tài chính của EMAAR PROPERTIES với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EMAAR là 39.262B AED. EPS TTM của công ty là 0.39 AED, tỷ suất cổ tức là 2.08% và P/E là 12.46. Ngày thu nhập tiếp theo của EMAAR PROPERTIES là 16 Tháng 2, ước tính là 0.16 AED.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền