OMAN INSURANCE CO

DFMOIC
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OIC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của OMAN INSURANCE CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của OIC là 1.709B AED. EPS TTM của công ty là 0.48 AED, tỷ suất cổ tức là 5.41% và P/E là 7.64.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬