SALIK COMPANY P.J

DFMSALIK
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SALIK nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SALIK COMPANY P.J với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SALIK là 21.375B AED. Ngày thu nhập tiếp theo của SALIK COMPANY P.J là 31 Tháng 5, ước tính là 0.04 AED.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu