UNITED FOODS COMPA
UFC DFM

UFC
UNITED FOODS COMPA DFM
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

UFC financial statements

Tóm tắt tài chính của UNITED FOODS COMPA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của UFC là 152.763M. EPS TTM của công ty là 0.55, lợi tức cổ tức là 12.87%, và P/E là 9.10.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền