Chỉ số Trung bình Dịch vụ tiện ích Dow Jones DJU

DJUDJ
DJU
Chỉ số Trung bình Dịch vụ tiện ích Dow JonesDJ
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày