DOCK / Bitcoin

DOCKBTC BINANCE
DOCKBTC
DOCK / Bitcoin BINANCE
 
Không có giao dịch

DOCK / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà DOCK / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử DOCK / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaDOCKBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol chg %, 24h
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
DOCKBTCDOCK / BitcoinBINANCE0.00000105−0.94%8.62%−0.000000010.000001070.000001044.608M
Bán
DOCKBTCDOCK / BITCOINCOINEX0.0000010500−1.58%0.41%−0.00000002000.00000108000.0000010400104.992K
Bán
DOCKBTCDOCK / BitcoinKUCOIN0.0000010500−1.34%1078.77%−0.00000001000.00000107000.0000010400100.998K
Bán
DOCKBTCDock / BitcoinHUOBI0.00000106001.05%−95.16%0.00000001000.00000106000.00000106001.754K
Mua