Dogecoin / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Dogecoin / Bitcoin

Các thị trường nơi mà Dogecoin / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Dogecoin / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaDOGEBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
DOGEBTCDogecoin / BitcoinBINANCE0.00000219+0.92%14.907M−28.15%0.000002240.0000021624.37M
Mua
DOGEBTCDogecoin/BitcoinOKX0.000002200+1.48%3.324M+14.54%0.0000022900.0000021709.207M
Mua
DOGEBTCDogecoin / BitcoinKRAKEN0.00000219+0.92%2.388M−63.64%0.000002240.00000217957.813K
Mua
DOGEBTCDogecoin / BitcoinCOINBASE0.00000220+1.85%1.663M−17.79%0.000002230.000002173.436M
Mua
DOGEBTCDogecoin / BitcoinWHITEBIT0.00000220+1.85%1.048M−6.75%0.000002240.000002172.912M
Mua
DOGEBTCDogecoin / BitcoinKUCOIN0.000002200+1.48%582.425K−18.83%0.0000022300.0000021701.131M
Mua
DOGEBTCDOGECOIN/BITCOINBITRUE0.00000220−4.35%392.885K−9.98%0.000002320.000002152.377M
Mua
DOGEBTCDOGE / BitcoinBITFINEX0.00000220+1.85%359.893K−20.52%0.000002230.00000217991.482K
Mua
DOGEBTCDogecoin / BTCUPBIT0.0000022000.00%114.466K+0.62%0.0000022300.000002160355.656K
Mua
DOGEBTCDogecoin / BitcoinBINANCEUS0.00000217+0.93%66.315K−58.82%0.000002230.0000021798.04K
Mua
DOGEBTCDOGECOIN / BITCOINCOINEX0.0000021900+1.15%54.386K−1.10%0.00000224000.0000021700146.692K
Mua
DOGEBTCDOGEBTC SPOTBITGET0.000002200+1.34%51.417K−8.26%0.0000022400.000002170195.054K
Mua
DOGEBTCDogecoin / BitcoinEXMO0.00000219+0.92%28.182K−52.36%0.000002220.0000021793.114K
Mua
DOGEBTCDogecoin / BitcoinPOLONIEX0.000002110+2.47%22.649K−73.51%0.0000021300.00000202012.373K
Theo dõi
DOGEBTCDogecoin / BitcoinGEMINI0.000002+1.38%21.733K−57.50%0.0000020.00000281.822K
Mua
DOGEBTCDogecoin / BitcoinHITBTC0.00000033000+3.11%3.59K+83.80%0.000000330000.000000320004.84K
Bán