Dogecoin

DOGEUSD BINANCE
DOGEUSD
Dogecoin BINANCE
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

Dogecoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Dogecoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Dogecoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaDOGE dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol chg %, 24h
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
DOGEUSDTPERPDogecoin / TetherUS PERPETUAL FUTURESBINANCE0.06943−6.99%45.49%0.075260.067558.596B
Bán
DOGEUSDTDogecoin / TetherUSBINANCE0.06949−6.96%82.60%0.075290.067602.055B
Bán
DOGEUSDTDOGECOIN / TETHERWOONETWORK0.069455−6.97%79.69%0.0752980.0675971.678B
Bán
DOGEKRWDogecoin / KRWUPBIT95.50−8.17%140.44%104.0093.501.233B
Bán
DOGEBUSDPERPDogecoin / Binance USD PERPETUAL FUTURESBINANCE0.06942−6.99%0.075230.067571.128B
Bán
DOGEBUSDDogecoin / Binance USDBINANCE0.06944−7.09%0.075280.06760528.502M
Bán
DOGEUSDTDogecoin / Tether USWHITEBIT0.0694527−7.06%81.69%0.07527480.0675780329.811M
Bán
DOGEUSDTDogecoin / TetherKUCOIN0.06947−7.03%57.36%0.075270.06761205.1M
Bán
DOGEBTCDogecoin / BitcoinBINANCE0.000003261.24%61.16%0.000003310.0000031596.797M
Mua
DOGETRYDogecoin / Turkish LiraBINANCE1.277−6.72%60.55%1.3791.23951.678M
Bán
DOGEUSDDogecoin / U. S. DollarKRAKEN0.0693960−7.02%48.21%0.07521480.067600149.64M
Bán
DOGEUSDDogecoin / USDBINANCEUS0.0693−7.23%102.56%0.07620.067746.294M
Bán
DOGEEURDogecoin / EuroBINANCE0.06921−6.62%141.19%0.074720.0673630.336M
Bán
DOGEEURDogecoin / EuroWHITEBIT0.069212−6.46%96.01%0.0745860.06723725.6M
Bán Mạnh
DOGEUSDDogecoin / U.S. DollarGEMINI0.069310−7.25%266.77%0.0752700.06766025.029M
Bán
DOGEUSDDogecoin / USDFTX0.0694320−7.05%90.81%0.07529100.067614523.44M
Bán
DOGEUSDTDOGECOIN / TETHERCOINEX0.069422−7.12%41.40%0.0751690.06774416.771M
Bán
DOGEBTCDogecoin / BitcoinWHITEBIT0.000003251.25%−3.42%0.000003300.0000031716.757M
Mua
DOGEEURDogecoin / EuroKRAKEN0.0691148−6.64%136.77%0.07453180.067400016.431M
Bán
DOGEUSDTDogecoin / Tether USDHUOBI0.0694630.36%21.39%0.0713160.06859015.367M
Bán
DOGEUSDDogecoin / United States DollarWHITEBIT0.069442−7.06%6.25%0.0752630.06758914.451M
Bán Mạnh
DOGEUSDTDogecoin / TetherUSBINANCEUS0.0694021−7.25%79.45%0.07517090.067667813.131M
Bán
DOGEUSDCDogecoin / USD CoinKUCOIN0.06942−7.09%32.24%0.075270.067677.596M
Bán
DOGEJPYDogecoin / Japanese YenFTX9.50845−6.11%567.79%10.238509.308506.538M
Bán
DOGEGBPDogecoin / GBPBINANCE0.05852−6.53%62.38%0.063100.057375.778M
Bán
DOGEUSDTDogecoin / TetherASCENDEX0.0694−7.10%19.48%0.07510.06795.566M
Bán
DOGEBTCDogecoin / BitcoinBITTREX0.000003240.31%514.53%0.000003310.000003165.257M
Mua
DOGEBIDRDogecoin / BIDRBINANCE1035−6.84%111710083.731M
Bán
DOGEUSDTDogecoin / Tether USDKRAKEN0.06869−8.08%176.92%0.074830.067773.634M
Bán
DOGEBTCDogecoin / BitcoinKRAKEN0.000003250.93%433.80%0.000003300.000003163.292M
Mua
DOGEUSDTDogecoin / USD TetherFTX0.0694490−7.01%140.98%0.07527600.06763803.194M
Bán
DOGEAUDDogecoin / AUDBINANCE0.10042−7.22%154.60%0.108910.098772.89M
Bán
DOGEBRLDogecoin / BRLBINANCE0.3615−7.26%187.72%0.39140.35432.72M
Bán Mạnh
DOGEBTCDogecoin / BitcoinKUCOIN0.0000032500.68%84.85%0.0000033100.0000031602.467M
Mua
DOGEUSDTDogecoin / Tether USD (0xfcd13...39ebd)UNISWAP0.0698891200−7.10%27.74%0.07495569000.06868899001.35M
Bán
DOGERUBDogecoin / Russian RubleBINANCE4.135−8.50%329.59%4.5084.0431.096M
Bán Mạnh
DOGEUSDTDogecoin / TetherBITTREX0.06864386−8.10%20.91%0.074937150.067680281.06M
Bán Mạnh
DOGEETHDogecoin / EthereumBITTREX0.000040950.66%125.71%0.000041180.00003949961.665K
Bán
DOGEUSDDogecoin / US DollarBITTREX0.06869000−8.17%−37.13%0.075030000.06772000870.109K
Bán Mạnh
DOGEBTCDogecoin / BitcoinHUOBI0.00000325000.95%11.28%0.00000330000.0000032200683.265K
Mua
DOGEWETHDogecoin / Wrapped Ether (0xc0067...419b6)UNISWAP0.00004112000.73%0.00004130000.0000399700633.558K
Bán
DOGEUSDDogecoin / US DollarEXMO0.076159−6.06%57.06%0.0815590.074000555.612K
Bán
DOGEBTCDogecoin / BTCUPBIT0.0000033202.79%−42.72%0.0000033300.000003130447.545K
Mua
DOGEUSDDogecoin / US DollarOKCOIN0.0693700.21%665.19%0.0712190.068912392.535K
Bán
DOGEBTCDogecoin / BitcoinGEMINI0.0000031.24%190.70%0.0000030.000003385.269K
Mua
DOGEBTCDOGECOIN / BITCOINCOINEX0.00000324000.69%70.77%0.00000333000.0000031600358.153K
Mua
DOGEKCSDogecoin / KuCoin TokenKUCOIN0.007211−2.29%0.0074670.007100334.061K
Mua
DOGEBRLDogecoin / Brazilian RealMERCADO0.36−7.36%80.38%0.390.36322.171K
Bán Mạnh
DOGEUSDTDogecoin / USDTUPBIT0.0740−1.96%1034.50%0.07700.0686226.97K
Theo dõi
DOGEEURDogecoin / EuroEXMO0.069098−6.69%−6.51%0.0744760.067578222.695K
Bán
DOGEUSDCDOGECOIN / USD COINCOINEX0.069375−7.53%−77.86%0.0751690.067807184.166K
Bán
DOGEGBPDogecoin / Pound SterlingEXMO0.05889411−5.42%−28.17%0.063191660.05717344156.881K
Bán
DOGEETHDogecoin / EthereumHUOBI0.000041000.61%11.54%0.000041420.00004079103.276K
Bán
DOGEBTCDogecoin / BitcoinEXMO0.000003240.31%33.21%0.000003300.0000031593.304K
Mua
DOGEEURDogecoin / EuroBITTREX0.06952000−4.64%262.88%0.072720000.0683500090.635K
Bán
DOGEBCHDOGECOIN / BITCOIN CASHCOINEX0.000588181.32%−7.10%0.000617770.0005721386.833K
Mua
DOGEETHDogecoin / EthereumGEMINI0.0000412.32%52.60%0.0000410.00004066.476K
Bán
DOGEBTCDogecoin / BitcoinHITBTC0.000000770000.37%238.55%0.000000840000.0000007700036.86K
Mua
DOGEUSDTDogecoin / Tether OmniHITBTC0.01654089−8.66%337.26%0.019600000.0165008925.45K
Theo dõi
DOGEUSDCDogecoin / USD CoinHUOBI0.0689400.00%−47.20%0.0708550.06894016.515K
Bán
DOGEHUSDDogecoin / HUSDHUOBI0.069585−0.03%0.0706810.069263515
Bán
DOGEETHDogecoin / EthereumHITBTC0.0000097600−6.89%1998.79%0.00000976000.0000097500420
Bán
DOGEBTCDogecoin / BitcoinFTX0.000003250.93%5.49%0.000003310.000003155
Mua