CINTAS CORP

CIT DUS
CIT
CINTAS CORP DUS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CIT báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CINTAS CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CIT là 37.968B. EPS TTM của công ty là 9.19, lợi tức cổ tức là 0.89%, và P/E là 40.72. Ngày thu nhập tiếp theo CINTAS CORP là 23 Tháng 12, ước tính là 2.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền