AJWA FOR FOOD INDUSTRIES COMPANY EGYPT
AJWA EGX

AJWA
AJWA FOR FOOD INDUSTRIES COMPANY EGYPT EGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AJWA financial statements

Tóm tắt tài chính của AJWA FOR FOOD INDUSTRIES COMPANY EGYPT với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AJWA là 521.473M. EPS TTM của công ty là 0.77, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 30.59.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền