Ethereum/Bảng Anh

ETHGBP COINBASE
ETHGBP
Ethereum/Bảng Anh COINBASE
 

Ethereum/Bảng Anh Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà ETHGBP được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Ethereum/Bảng Anh trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaETHGBP dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

        
CAPITALCOM
3158.98-6.80%-230.543474.663035.951.036MBán
COINBASE
3121.89-0.32%-10.113225.603059.767.318KBán
BINANCE
3129.00-0.40%-12.523226.883063.342.529KBán
BITFINEX
3116.00-0.14%-4.233214.803052.001.957KBán
KRAKEN
3129.900.06%1.863219.093061.04838Bán
BITSTAMP
3143.960.95%29.703212.973060.04386Bán
GEMINI
3143.670.40%12.453219.573043.40332Bán
CEXIO
3128.120.24%7.443212.343063.8562Bán
Tải thêm