USDJPY FUTURES FCUY1!

FCUY1! EUREX
FCUY1!
USDJPY FUTURES EUREX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày