MOULINVEST

ALMOU EURONEXT PARIS
ALMOU
MOULINVEST EURONEXT PARIS
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ALMOU nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MOULINVEST với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ALMOU là 127.42M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu