B.C.P.-BCO COMERCIAL PORTUGUES

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BCP nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của B.C.P.-BCO COMERCIAL PORTUGUES với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BCP là 2.817B EUR. EPS TTM của công ty là 0.01 EUR, tỷ suất cổ tức là 0.47% và P/E là 15.74. Ngày thu nhập tiếp theo của B.C.P.-BCO COMERCIAL PORTUGUES là 8 Tháng 5, ước tính là 0.01 EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬