BNP PARIBAS ACT.A
BNP EURONEXT PARIS

BNP
BNP PARIBAS ACT.A EURONEXT PARIS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của BNP PARIBAS ACT.A với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BNP là 67.65B. EPS TTM của công ty là 6.18, lợi tức cổ tức là 4.91%, và P/E là 8.76.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền