CAPGEMINI
CAP EURONEXT PARIS

CAP
CAPGEMINI EURONEXT PARIS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CAPGEMINI với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CAP là 32.389B. EPS TTM của công ty là 6.47, lợi tức cổ tức là 1.01%, và P/E là 30.81. Ngày thu nhập tiếp theo CAPGEMINI là 14 Tháng 2, ước tính là 4.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền