ALPES (COMPAGNIE)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CDA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ALPES (COMPAGNIE)

Doanh thu của ALPES (COMPAGNIE) trong năm ngoái lên tới 1.13B EUR, phần lớn trong số đó — 468.49M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Leisure Parks, năm trước mang lại 221.72M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của France — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ALPES (COMPAGNIE) 811.15M EUR, và năm trước đó — 168.11M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia