ELIS

ELIS EURONEXT PARIS
ELIS
ELIS EURONEXT PARIS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ELIS báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ELIS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ELIS là 3.731B. EPS TTM của công ty là 0.19, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 89.62. Ngày thu nhập tiếp theo ELIS là 10 Tháng 3, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền