GBL

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GBLB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GBL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GBLB là 10.842B EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬