EURO / VIETNAMESE DONG
EURVND IDC

EURVND
EURO / VIETNAMESE DONG IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

EURVND Biểu đồ Ngoại hối