MANIFOLD FINANCE / WRAPPED ETHER on Ethereum (A914A9...5695DB)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch MANIFOLD FINANCE / WRAPPED ETHER on Ethereum (A914A9...5695DB)

Nhận tỷ giá tiền điện tử MANIFOLD FINANCE / WRAPPED ETHER on Ethereum (A914A9...5695DB) trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaFOLDWETH_A914A9 dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
FOLDWETH_A914A9MANIFOLD FINANCE / WRAPPED ETHER on Ethereum (A914A9...5695DB)SushiSwap v2 (Ethereum)0,004576 WETH+3,02%0,004643 WETH0,004358 WETH1,864 K
Bán