Fantom

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
526.803MUSD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
596.583MUSD
Khối lượng giao dịch
22.871MUSD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
Cao nhất mọi thời điểm
3.6894USD
Nguồn cung lưu hành
2.804B
Nguồn cung tối đa
3.175B
Tổng nguồn cung
3.175B

Giới thiệu về Fantom

Danh mục
Lớp 1
Mã nguồn
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng

Ra mắt vào năm 2019, Fantom là một mạng tương thích với hợp đồng thông minh, được xây dựng với trọng tâm là cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết cho DeFi. Fantom có mục tiêu giải quyết "bộ ba bất khả thi của chuỗi khối" thông qua việc sử dụng cơ chế đồng thuận "Lachesis". Về lý thuyết, đây là cơ chế giúp phân cấp, bảo mật mạng và giúp mạng có khả năng mở rộng (tất cả cùng một lúc). Mã thông báo gốc FTM của Fantom được sử dụng để lưu trữ tiền điện tử, thanh toán phí và quản trị hệ sinh thái. Với tư cách là mạng lớp 1, Fantom đã tự định vị mình là đối thủ cạnh tranh của Ethereum, mặc dù Fantom vẫn còn một chặng đường dài phía trước trước khi có thể soán ngôi vua của DeFi.

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh