ARTERIA NETWORKS CORP

0YWFWB
0YW
ARTERIA NETWORKS CORPFWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0YW nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ARTERIA NETWORKS CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 0YW là 428.509M EUR. EPS TTM của công ty là 0.76 EUR, tỷ suất cổ tức là 4.91% và P/E là 10.86.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu