KENNEDY-WILSON DL-,0001

13K FWB
13K
KENNEDY-WILSON DL-,0001 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

13K fundamentals

Tóm tắt tài chính của KENNEDY-WILSON DL-,0001 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 13K là 2.559B EUR. EPS TTM của công ty là 2.30 EUR, tỷ suất cổ tức là 4.91% và P/E là 8.08. Ngày thu nhập tiếp theo của KENNEDY-WILSON DL-,0001 là 3 Tháng 8, ước tính là 0.01 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu