CYBERCATCH HOLDINGS INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

14K nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của CYBERCATCH HOLDINGS INC.

Báo cáo tài chính này tóm tắt tài sản của 14K - tài sản sở hữu, nợ phải trả - nợ người khác và vốn chủ sở hữu - sự khác biệt giữa hai tài sản trước.

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu