NRW HOLDINGS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3NR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NRW HOLDINGS LTD

Doanh thu của NRW HOLDINGS LTD trong năm ngoái lên tới 1.63B EUR, phần lớn trong số đó — 879.89M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Mining, năm trước mang lại 838.28M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Australia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NRW HOLDINGS LTD 1.63B EUR, và năm trước đó — 1.57B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia