BELLWAY PLC LS -,125

41B FWB
41B
BELLWAY PLC LS -,125 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

41B nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BELLWAY PLC LS -,125 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 41B là 3.503B EUR. EPS TTM của công ty là 4.00 EUR, tỷ suất cổ tức là 5.57% và P/E là 6.88.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu