INSTALCO AB A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4IIA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu INSTALCO AB A

Doanh thu của INSTALCO AB A trong năm ngoái lên tới 1.08B EUR, phần lớn trong số đó — 753.02M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Contract, năm trước mang lại 659.45M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Sweden — năm ngoái quốc gia này đã mang lại INSTALCO AB A 822.71M EUR, và năm trước đó — 679.50M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia