GESTAMP AUTOMOCION EO-,50

7GAFWB
7GA
GESTAMP AUTOMOCION EO-,50FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

7GA nguyên tắc cơ bản

GESTAMP AUTOMOCION EO-,50 tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.03 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.83%