GESTAMP AUTOMOCION EO-,50

7GAFWB
7GA
GESTAMP AUTOMOCION EO-,50FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

7GA nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu GESTAMP AUTOMOCION EO-,50

Lợi nhuận của 7GA trong quý trước là 0.11 EUR trong khi ước tính là 0.12 EUR, chiếm -10.97 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 2.83B EUR mặc dù con số ước tính là 2.62B EUR. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 0.09 EUR và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 2.67B EUR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của 7GA.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên