GESTAMP AUTOMOCION EO-,50

7GA FWB
7GA
GESTAMP AUTOMOCION EO-,50 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

7GA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GESTAMP AUTOMOCION EO-,50 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 7GA là 1.834B EUR. EPS TTM của công ty là 0.33 EUR, tỷ suất cổ tức là 0.96% và P/E là 9.53. Ngày thu nhập tiếp theo của GESTAMP AUTOMOCION EO-,50 là 26 Tháng 10, ước tính là 0.13 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu