ICHIKOH IND. LTD
7P0 FWB

7P0
ICHIKOH IND. LTD FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ICHIKOH IND. LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 7P0 là 481.803M. EPS TTM của công ty là 0.51, lợi tức cổ tức là 1.08%, và P/E là 9.60. Ngày thu nhập tiếp theo ICHIKOH IND. LTD là 10 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền