CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01
C9F FWB

C9F
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của C9F là 45.805B. EPS TTM của công ty là 17.62, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 91.55. Ngày thu nhập tiếp theo CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01 là 21 Tháng 10, ước tính là 5.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền