CANCOM SE O.N

COK FWB
COK
CANCOM SE O.N FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

COK nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CANCOM SE O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của COK là 861.658M EUR. EPS TTM của công ty là 1.19 EUR, tỷ suất cổ tức là 4.11% và P/E là 20.39. Ngày thu nhập tiếp theo của CANCOM SE O.N là 10 Tháng 11, ước tính là 0.41 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu