DEERE CO. DL 1

DCO FWB
DCO
DEERE CO. DL 1 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DCO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DEERE CO. DL 1 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DCO là 108.661B EUR. EPS TTM của công ty là 19.63 EUR, tỷ suất cổ tức là 1.27% và P/E là 18.60. Ngày thu nhập tiếp theo của DEERE CO. DL 1 là 23 Tháng 11, ước tính là 7.25 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu