DOVER CORP. DL 1

DOV FWB
DOV
DOVER CORP. DL 1 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DOV nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DOVER CORP. DL 1 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DOV là 17.239B EUR. EPS TTM của công ty là 7.57 EUR, tỷ suất cổ tức là 1.71% và P/E là 16.45. Ngày thu nhập tiếp theo của DOVER CORP. DL 1 là 20 Tháng 10, ước tính là 2.24 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu