DT.TELEKOM AG NA

DTEFWB
DTE
DT.TELEKOM AG NAFWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DTE nguyên tắc cơ bản

DT.TELEKOM AG NA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của DTE được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.70 EUR, hãy mua trước 6 Tháng 4 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.11%