DT.TELEKOM AG NA

DTEFWB
DTE
DT.TELEKOM AG NAFWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DTE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DT.TELEKOM AG NA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DTE là 98.275B EUR. EPS TTM của công ty là 1.50 EUR, tỷ suất cổ tức là 3.54% và P/E là 13.15. Ngày thu nhập tiếp theo của DT.TELEKOM AG NA là 23 Tháng 2, ước tính là 0.21 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu